top of page

Hakkında

Özden Sevil-Gülen

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.

 

2012 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını, obsesif kompulsif bozukluk üzerine inceleme ve tedavi planı konulu bitirme projesi ile yüksek onur derecesiyle bitirmiştir.

 

2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünde doktora programından yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Doktora tezi, düşük sosyo-ekonomik semtlerdeki ergenlerin psikolojik dayanıklılıklarında aile, okul ve bireysel faktörlerin etkileşimi üzerinedir.

 

Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında Çocuk Psikopatolojisi ve Terapisi dersi vermiştir.  Family Psychological Services (Association for Play Therapy) onaylı "Sertifikalı Deneyimsel Oyun Terapisti"dir.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmaları yürütmekte, ebeveynlere danışmanlık yapmaktadır. Çalışmalarında psikanalitik psikoterapi yaklaşımını benimsemektedir. 2015 yılından bu yana psikanalitik yönelimli psikoterapi süpervizyonu (çocuk-ergen/yetişkin) almayı sürdürmektedir. Psikanalitik kuram ve kliniğe yönelik mesleki etkinliklere katılmaya devam etmektedir.

Bireysel çocuk ve ergen psikoterapisi alanında meslektaşlara süpervizyon vermektedir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği veTürk Psikologlar Derneği üyesidir.

Mesleki Deneyimi

2011 yılından beri, çocuk ve ergenlerle psikoterapi çalışmaları yürütmekte, ebeveynlere danışmanlık yapmaktadır. Yetişkinlerle psikoterapi çalışmaları da sürdürmektedir. 2019 yılı itibariyle çalışmalarına, kurucusu olduğu Mono Bireysel Gelişim, Eğitim ve Danışmanlık Merkezi'nde devam etmektedir.

 

2014 yılında, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı işbirliği ile hazırlanan ve kurumlarda kalan çocukların psikososyal yönden desteklenmesini hedefleyen ANKA Çocuk Destek Projesi’nde eğitici olarak görev almıştır.

 

Yüksek lisans eğitimi kapsamında, 2012-2014 yılları arasında Bilişsel-Davranışçı Terapi eğitimi ve süpervizyonları almış, psikoterapi iç stajını, Doğuş Üniversitesi Psikoloji Eğitim Merkezi’nde yetişkin ve çocuklarla psikoterapi ve psikolojik değerlendirme uygulamaları yaparak ve süpervizyon alarak tamamlamıştır.

 

2011 Van depremi sonrası Türk Psikologlar Derneği tarafından verilen Psikolojik Travmaya Müdahale Eğitimi almış ve alanda çalışmıştır.

 

2011 yılında Hürriyet Gazetesi Aile İçi Şiddete Son Kampanyası kapsamında hizmet veren Acil Yardım Hattı’nda aile içi şiddet mağdurlarına psikolojik destek vermiştir.

 

2011 yılında Doğuş Üniversitesi ve Çocuklara Yeniden Özgürlük Vakfı işbirliği ile yürütülen “Masum Mahkumlar” projesi çerçevesinde, cezaevinde çocuklarıyla kalan annelere yönelik “Etkili Annelik Becerileri” eğitimi vermiştir.

 

2010-2011 yılları arasında Commitee for Children tarafından geliştirilmiş İkinci Adım Sosyal Duygusal Becerileri Geliştirme ve Şiddeti Önleme Programı'nın Türkiye'ye adaptasyon çalışmalarında asistan olarak görev almıştır.

 

2009-2010 yılları arasında özel bir ilköğretim okulunda psikolojik danışmanlık yapmıştır.

 

2009-2010 yılları arasında İzmir Alsancak Çocuk ve Gençlik Merkezi’nde risk altında yaşayan çocuk ve ergenlere yönelik grup çalışmaları düzenlemiş, bireysel psikolojik danışmanlık hizmeti vermiştir.

 

2007-2009 yılları arasında, Öğrenme Güçlüğü, Dikkat Eksiliği ve Hiperaktivite Bozukluğu, Gelişimsel Gerilik tanısı almış çocuklarla, süpervizyon alarak ev çalışmaları yürütmüştür.

 

2007-2008 yılları arasında Yeniden Sağlık Eğitimi Derneği’nin çocuk ve ergenlerde madde bağımlılığını önlemek için geliştirdiği “Kulaktan Kulağa” projesinde gönüllü eğitici olarak çalışmış, ergenlerle madde bağımlılığını önlemeye yönelik psikososyal grup çalışmaları yürütmüştür.

 

2006-2007 yılları arasında Boğaziçi Üniversitesi Sosyal Hizmet Kulübü (BUSOS)’nün düzenlediği “Gülen Gözler” projesi kapsamında çocuk esirgeme kurumundaki bir çocuğun bir yıl boyunca gelişim destek çalışmalarını üstlenmiştir.

Mesleki Eğitimleri

2021-2022 yılında Rorschach ve Projektif Testler Derneği’nin (RPTD) düzenlediği "Psikanalitik Psikopatoloji ve Projektif Testlere Giriş Seminerleri"ni tamamlamıştır. 

2021-2022 yılında İstanbul Psikanaliz Derneği (İPD) tarafından düzenlenen "Psikanalizle Tanışma Seminerleri"ni tamamlamıştır.

2021 yılında İstanbul Çocuk ve Ergen Psikanalitik Psikoterapisi Derneği (İÇEPPD) tarafından düzenlenen, Psikanalitik Çocuk Ergen Psikoterapisi Formasyonu kapsamındaki, Psikanalitik Çocuk Ergen Psikoterapisine Giriş Modül'ünü tamamlamıştır.

2020-2021 yılında İstanbul Psikanaliz Derneği (İPD) tarafından düzenlenen "Psikanalize Giriş Konferansları Seminerleri"ni tamamlamıştır.

2020-2021 yılında İstanbul Psikanaliz Eğitim, Araştırma ve Geliştirme Derneği (PSİKE) tarafından düzenlenen "Psikanalize Giriş Semineleri"ni tamamlamıştır.

2020 yılında,  bireysel süpervizyonlar, grup süpervizyonları ve seminerlerden oluşan Deneyimsel Oyun Terapisi ileri düzey eğitimini tamamlayarak Family Psychological Services (Association for Play Therapy) tarafından onaylanan "Sertifikalı Deneyimsel Oyun Terapisti" olmaya hak kazanmış, bu yaklaşımla meslektaşlara yönelik destekleyici süpervizyon vermeye başlamıştır.

2017 yılında, bireysel süpervizyonlar ve grup süpervizyonlarından oluşan Deneyimsel Oyun Terapisi orta düzey eğitimini tamamlamış, Family Psychological Services (Association for Play Therapy) tarafından tanınan “Deneyimsel Oyun Terapisi Uygulayıcısı” olmuştur.

2015-2016 yılları arasında Rorschach ve Projektif Testler Derneği tarafından verilen “Çocuk Çizimlerinin Projektif Değerlendirilmesi Uygulayıcı Sertifikası Eğitimi”ni tamamlamıştır.

2015 yılında Prof. Dr. Kültegin Ögel tarafından verilen "Motivasyonel Görüşme Tekniği" eğitimi almıştır.

 

2013 yılında Psikolog Dr. Serkan Özgün tarafından verilen "Çözüm Odaklı Terapi", Psikolog Dr. Serkan Özgün, Uzman Psikolog İbrahim Eke, Uzman Psikolog Hakan Yüksek tarafından verilen "Stratejik Aile Terapisi" eğitimlerini ve süpervizyonlarını tamamlamıştır.

 

2013 yılında Psy. Joanne Morris-Smith tarafından verilen “Çocuk ve Ergenlerle EMDR Terapisi" eğitimi almıştır.

 

2013 yılında Dr. Kathleen & Dr. Ragen Figley tarafından verilen, Figley Institute onaylı "Sahada Travma Uzmanlığı Sertifika Eğitimi" almıştır.

 

2012-2013 yılları arasında Psy. Eva Zimmerman tarafından verilen EMDR Eupore onaylı EMDR I. ve II. Düzey eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamıştır. 

 

2012 yılında Çocuk Nörolojisi Derneği tarafından verilen Denver II Gelişimsel Tarama Testi Uygulayıcı Sertifikası Programı'nı tamamlamıştır.

 

2011 yılında Dr. Carol Norton ve Dr. Byron Norton tarafından verilen “Deneyimsel Oyun Terapisi I. Düzey”  ve “Deneyimsel Oyun Terapisi II. Düzey” temel eğitimlerini tamamlamıştır.

2011 yılında Prof. Volkar Thomas tarafından verilen Filial Terapi eğitimini almış, Filial Terapi’nin etkinliği üzerine gerçekleştirilen bir proje kapsamında, süpervizyon alarak çocuk ve annelerle Filial Terapi uygulamaları yapmıştır.

 

2009 yılında Dr. Nancy Cohen tarafından verilen Watch, Wait and Wonder Anne-Çocuk Terapisi Çalıştayı'na katılmıştır.

 

2008 yılında Uzman Psikolog Ceyda Karakuş tarafından verilen "Yönlendirici Olmayan Oyun Terapisi" eğitim ve süpervizyonlarını tamamlamıştır.

Psikoterapi Yaklaşımı

Çalışmalarında psikanalitik ve psikodinamik terapi yaklaşımını benimsemekte; bilişsel davranışçı terapi, psikolojik travma odaklı terapi, aile terapisi yaklaşımlarından da yararlanmaktadır.  2015 yılından bu yana psikanalitik yönelimli psikoterapi süpervizyonu alarak çalışmalarında devam etmektedir.

bottom of page