Akademik

Projeler

ANKA Çocuk Destek Projesi, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Eğitimci, 2014.

A comprehensive literature review of obsessive compulsive disorder and a treatment plan of a hypothetical case (Obsesif kompulsif bozukluk üzerine kapsamlı bir inceleme ve hipotetik bir vaka için dizayn edilmiş tedavi planı) (Yayınlanmamış yüksek lisans projesi). Doğuş Üniversitesi, İstanbul, Türkiye.

Yayınlar
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan bildiriler

Aydın, Z., Hazlıpınar, O. F., & Sevil, Ö., Yorohan, R., (2009). Ergenlerin sigara, alkol ve madde kullanımı ile aile ve arkadaş ilişkilerinin genel sağlık durumlarını algılayışları ile ilişkisi. XIV. Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 21-24 Temmuz, İstanbul.

 

Sevil, Ö., & Aydın, Z. (2009). Depresyonun 14-16 Yaş aralığındaki ergenlerin cinsellik, sigara, alkol ve madde kullanımı ve aile ilişkileri konusundaki tutumları üzerine etkisi. XIV. Psikoloji Öğrencileri Kongresi, 21-24 Temmuz, İstanbul.  

Diğer yayınlar
Doktora tezi

Sevil-Gülen, Ö., (2019). Interplay of parental involvement, school belonging, peer social support, and self-esteem in resilience of adolescents from low socioeconomic districts (Düşük sosyo-ekonomik semtlerdeki ergenlerin yılmazlıklarında aile katılımı, okula aidiyet, akran sosyal desteği ve öz-saygının etkileşimi). (Yayınlanmamış doktora tezi). Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Ankara, Türkiye.

Yazılan ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

Demirli-Yıldız, A., & Sevil-Gülen, Ö., & Erdur-Baker, Ö. (2016). Kriz, kriz tepkileri ve kriz danışmanlığı. Ö. Erdur- Baker ve T. Doğan (Ed.), Kriz Danışmanlığı içinde (s. 3-27). Ankara: Pegem Akademi.

Davetli sunular

Bebekli Yaşama ve Ebeveynliğe Hazırlık. Hamilelere ve ebeveynlere verilen eğitim. 22-23 Aralık 2018, Ebe Gözde Çavuş Doğuma & Ebeveynliğe Hazırlık Merkezi, İzmir.

Sınav Kaygısı. TED Koleji ortaokul öğrencilerine verilen seminer. 5 Aralık 2018, İzmir.

Ergenlik Dönemindeki Temel Psikolojik İhtiyaçlar. Sabancı Üniversitesi Bilinçli Ebeveynlik Projesi kapsamında verilen seminer. 14 Kasım 2017, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

Ergenlerde Kendini Yaralama Davranışı. 21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde verilen konferans. 5 Ağustos 2017, Çağ Üniversitesi, Mersin.

 

Çocuk ve Oyun: Çocuklarla Çalışırken Oyunun Kullanımı. 21. Ulusal Psikoloji Öğrencileri Kongresi’nde düzenlenen çalıştay. 5 Ağustos 2017, Çağ Üniversitesi, Mersin.

 

Çocukların Temel Psikolojik İhtiyaçları. Sabancı Üniversitesi Bilinçli Ebeveynlik Projesi kapsamında verilen seminer. 14 Aralık 2016, Sabancı Üniversitesi, İstanbul.

 

Çocuk ve Ergenlerde Kriz ve Psikolojik Travma. Kadıköy Rehberlik ve Araştırma Merkezi Krize Müdahale Ekibi Eğitimi kapsamında okul psikolojik danışmanlarına verilen seminer. 18 Mart 2016, İstanbul

 

“Bağlı mıyım? Bağımlı mıyım?”.  Enka Liselerarası Psikoloji Sempozyumu’nda öğrencilere verilen seminer. 26-27 Şubat 2016, İstanbul.

 

Bağımlılık. Enka Okulları lise öğrencilerine verilen seminer. 21 Aralık 2015, İstanbul.

 

Madde Bağımlılığı. Şişli Belediyesi Hukuk Okuryazarlığı Projesi kapsamında ailelere verilen seminer. 17 Ekim 2015, İstanbul.

 

Bağımlılık. Erenköy Işık Okulları’nda  lise öğrencilerine verilen seminer. 12 Aralık 2014, İstanbul.

 

Bağımlılık. Ayazağa Işık Okulları’nda  lise öğrencilerine verilen seminer. 19 Aralık 2014, İstanbul.

 

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Travma. Suriyeli Sığınmacılara Psikolojik Destek Projesi kapsamında psikologlara verilen seminer. 23-30 Mayıs 2013, İstanbul.

 

Çocuk ve Ergenlerde Psikolojik Travma. EMDR I. Düzey Eğitimi kapsamında psikolog ve psikolojik danışmanlara verilen seminer. 25 Temmuz 2012, İstanbul.

İletişim Bilgileri

0543 624 12 44

Alsancak, İzmir

(Detaylı adres bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.)

© 2018 Özden Sevil Gülen

Tüm hakları saklıdır.