• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon

Özden Sevil-Gülen

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.

 

2012 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını, obsesif kompulsif bozukluk üzerine inceleme ve tedavi planı konulu bitirme projesi ile yüksek onur derecesiyle bitirmiştir.

 

2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü doktora programından yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Doktora tezi, düşük sosyo-ekonomik semtlerdeki ergenlerin psikolojik dayanıklılıklarında aile, okul ve bireysel faktörlerin etkileşimi üzerinedir.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmaları yürütmekte, ebeveynlere danışmanlık yapmaktadır. Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında Çocuk Psikopatolojisi ve Terapisi dersi vermiştir. Family Psychological Services (Association for Play Therapy) onaylı "Sertifikalı Deneyimsel Oyun Terapisti"dir.

Bireysel çocuk ve ergen psikoterapisi alanında meslektaşlara yönelik süpervizyon vermektedir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği, Türk Psikologlar Derneği ve EMDR-TR Derneği üyesidir.

 

Çalışma Alanları

Kaygı Bozuklukları

Ayrılma kaygı bozukluğu, genelleşmiş kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, panik bozukluk, somatik bozukluk, fobiler

Depresif bozukluklar, bipolar bozukluk

Gelişimsel Problemler

Yeme-uyku-tuvalet problemleri, kriz dönemlerine (kardeş doğumu, okula başlama, hastalık vb.) uyum problemleri, iletişim problemleri, okula uyum problemleri

Psikolojik Değerlendirme ve Test Uygulaması
Davranış Bozuklukları

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, karşı olma-karşı gelme bozukluğu, kendine zarar verme/kendini yaralama davranışı

Süpervizyon

Bireysel çocuk ve ergen psikoterapisi alanında meslektaşlara yönelik süpervizyon vermektedir.

 

İletişim Bilgileri

0543 624 12 44

Alsancak, İzmir

(Detaylı adres bilgisi için lütfen iletişime geçiniz.)

© 2018 Özden Sevil Gülen

Tüm hakları saklıdır.