top of page

2009 yılında Boğaziçi Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümünden yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur.

 

2012 yılında Doğuş Üniversitesi Klinik Psikoloji yüksek lisans programını, obsesif kompulsif bozukluk üzerine inceleme ve tedavi planı konulu bitirme projesi ile yüksek onur derecesiyle bitirmiştir.

 

2019 yılında Orta Doğu Teknik Üniversitesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik bölümü doktora programından yüksek onur derecesiyle mezun olmuştur. Doktora tezi, düşük sosyo-ekonomik semtlerdeki ergenlerin psikolojik dayanıklılıklarında aile, okul ve bireysel faktörlerin etkileşimi üzerinedir.

Okan Üniversitesi Klinik Psikoloji Yüksek Lisans programında Çocuk Psikopatolojisi ve Terapisi dersi vermiştir. Family Psychological Services (Association for Play Therapy) onaylı "Sertifikalı Deneyimsel Oyun Terapisti"dir.

Çocuk, ergen ve yetişkinlerle psikoterapi çalışmaları yürütmekte, ebeveynlere danışmanlık yapmaktadır. Çalışmalarında psikanalitik psikoterapi yaklaşımını benimsemektedir. 2015 yılından bu yana psikanalitik yönelimli psikoterapi süpervizyonu (çocuk-ergen/yetişkin) almayı sürdürmektedir. Psikanalitik kuram ve kliniğe yönelik mesleki etkinliklere katılmaya devam etmektedir.

Bireysel çocuk ve ergen psikoterapisi alanında meslektaşlara yönelik süpervizyon vermektedir.

Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği ve Türk Psikologlar Derneği üyesidir.

IMG_8491.jpg
  • White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White LinkedIn Icon
  • White Google+ Icon
Hakkında

Çalışma Alanları

Kaygı Bozuklukları

Ayrılma kaygı bozukluğu, genelleşmiş kaygı bozukluğu, obsesif kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, sosyal kaygı bozukluğu, panik bozukluk, somatik bozukluk, fobiler

Depresif bozukluklar, bipolar bozukluk

Gelişimsel Problemler

Yeme-uyku-tuvalet problemleri, kriz dönemlerine (kardeş doğumu, okula başlama, hastalık vb.) uyum problemleri, iletişim problemleri, okula uyum problemleri

Psikolojik Değerlendirme ve Test Uygulaması
Davranış Bozuklukları

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu, karşı olma-karşı gelme bozukluğu, kendine zarar verme/kendini yaralama davranışı

Süpervizyon

Bireysel çocuk ve ergen psikoterapisi alanında meslektaşlara yönelik süpervizyon vermektedir.

Çalışma Alanları
bottom of page